Skartace a archivace

Dokumenty chceme skartovat často proto, že už nemáme místo, kde bychom je uchovávali. Problém je, že ne všechny dokumenty můžeme skartovat jen tak, kdy se nám zachce. Existuje totiž doba, které se říká skartační lhůta. Tato lhůta může trvat třeba 10 let. Těchto 10 let začne prvního dne toho roku, který je následující po tom, kdy byl dokument naposledy použitý anebo bylo už prostě rozhodnuto, že nebude nikdy potřeba. Během této doby musí být tento dokument uložený nepoškozený v archivu. Při archivaci se dokumenty většinou označují třemi určitými značkami, aby bylo hned na první pohled přehledně poznat, co se bude s tímto dokumentem dít. Většinou se to dělí na tři stavy.

 

První stav je ten, ze se má dokument archivovat, a že bude možná ještě někdy využit. 

Tento stav se značí písmenkem A (archivace). Další stav je ten, že už je jasné, že dokument už nebude nikdy potřeba, a že může být okamžitě skartován. Tento stav se značí písmenkem S (skartace). Poslední stav je podle očekávání něco mezi těmi prvními. Značí se písmenkem V (výběr) a u takového dokumentu se ještě neví, co s ním bude, a tak to znamená, že to někdo musí odborně posoudit.

 

Na začátku jsem ale říkal, že skartujeme často proto, že nemáme kde dokumenty ukládat. Proto existují firmy, které mají svoje archivy, ve kterých nám profesionálně a bezpečně uloží naše data. Společnost REISSWOLF takové služby poskytuje právě společně se skartací, takže můžete řešit oba problémy u jedné firmy. REISSWOLF hlavně nabízí svoje služby po celé České republice a dopravu si zajišťují sami a je to naprosto bezpečné a zdarma.

 

Více na téma skartace.

Copyright (c) 2013  REISSWOLF